Monitoring

Zabbix jest oprogramowaniem typu open source, klasy enterprise przeznaczonym do monitorowania zasobów sieciowych.

Zabbix to oprogramowanie, którego rolą jest monitorowanie zasobów sieci oraz działania i integralności serwerów. Zabbix wykorzystuje elastyczny mechanizm powiadomień, który pozwala użytkownikom na ich skonfigurowanie, praktycznie dla każdego zdarzenia. Pozwala szybko reagować na pojawiające się problemy. Oprogramowanie Zabbix oferuje również doskonałe narzędzia do raportowania i wizualizacji zebranych danych.

Wszystkie raporty i statystyki Zabbix, jak również parametry konfiguracyjne, są dostępne z poziomu interfejsu użytkownika, bazującego na stronie www. Taki interfejs zapewnia, że status sieci i stan serwerów jest dostępny z dowolnego miejsca.

Zabbix jest bezpłatnym oprogramowaniem, napisany i opublikowany jest na licencji GPL (General Public Licennse) w wersji 2. Oznacza to, że jego kody źródłowe są bezpłatnie dystrybuowane i ogólnie dostępne.

Posumowanie możliwości oprogramowania:

 • zbieranie danych
 • elastyczne definicje progowe
 • wysoce konfigurowalne alarmowanie
 • możliwość monitorowania stron www
 • rozbudowane opcje wizualizacji
 • magazyn danych historycznych
 • prosta konfiguracja
 • użycie wzorców
 • wykrywanie sieci
 • szybki interfejs www
 • system uprawnień
 • w pełni wyposażony i łatwo rozszerzalny agent
 • binarne demony
 • gotowość na złożone środowisko