Nowoczesna strategia zarządzania

Outsourcing IT

Termin bez którego trudno sobie wyobrazić dzisiejszy, nowoczesny biznes. Nazwa pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od "out side-resource-using" oznaczającego model współpracy pozwalający na korzystanie z zasobów zewnętrznych.

Ta nowoczesna strategia zarządzania polega na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finasowe na tych obszrach, które stanowią podstawy jej działania i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Koncepcję biznesową outsourcingu najlepiej wyjaśniają słowa prekursora tego modelu współpracy - Henriego Forda, które wypowiedział już w 1923 r.:
"Jeśli jest coś czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurencja, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonywania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."

Outsourcing opiera się na wzajemnym zaufaniu i zapewnieniu pełnego komfortu współpracy, bezpieczeństwa, optymalizacji procesów w firmie oraz na fachowym doradztwie.

W przypadku działalności firmy MULTI, model współpracy outsourcingowej opiera się na czterech poszczególnych filarach:

  • Monitoring urzadzeń
  • Zarządzanie serwisem i support
  • Zarządzanie środkami trwałymi - hardware
  • Zarządzanie oprogramowaniem - software